0766-26 91 11
info@trainologi.se

Uppnå full potential med

Mental Träning

Träning handlar inte enbart om träning. Kost, sömn och stress är som du vet andra viktiga hörnstenar i din utveckling. Men att utveckla dina mentala färdigheter är minst lika viktigt – oavsett om du är motionär eller elitidrottare  och tillämpa dessa inom sporten och i vardagen för att uppnå maximal utveckling och idrottsrelaterad prestation. 

Genom vår mental träning kan du utveckla mentala färdigheter för att förbättra prestation och kontinuitet både under din träning men även utanför idrotten du utövar. Syftet med mental träning oavsett motionär eller elitnivå är att övervinna negativa tänkesätt och tvivelsmål som du stöter på och istället använda mentala verktyg för att prestera ditt bästa.

Vill du få maximal utväxling och utveckla dina mentala aspekter?

Vanliga frågor vi coachar inom

Vi coachar individer på många nivåer för att förbättra deras mentala färdigheter så att de kan bemöta sina dagliga utmaningar. Varje steg som du tar har en motsvarande mental komponent varpå det är viktigt att arbeta med sina mentala färdigheter som du kan läsa mer om här under.

Målsättning

Målsättning handlar om att definiera mål. Målsättningen bör inkludera kort- och långsiktiga mål, beredskapsplaner och ett tillvägagångssätt.

Hålla fokus

Att hålla fokus handlar om att stänga ute distraktioner, negativa tankar, misstag, överdriven kritik och bara fokusera på de viktiga signalerna här och nu.

Proaktiv förtroende

Självförtroende är den mest djupgående faktorn till din prestation. Förtroendeskapande kräver daglig uppmärksamhet för att mata och ge energi till sinnet och kroppen.

Motivation

Hålla motivation kan vara problematiskt under svanckor eller efter långa perioder, men nödvändig för att fortsätta framåt trots hinder och utmaningar.

Avslappnings- förmåga

Avslappning är förmågan att lugna sinnet och kroppen med precis rätt nivå av intensitet eller spänning för att vara redo för handling.

Hantera press

Trycket är svårt för många att övervinna. Rädsla för att misslyckas eller behovet av att vara perfekt gör att du underpresterar vid kritiska ögonblick.

Mental repetition

Visualisering handlar om att förbereda sinnet och kroppen för att fungera som en enhet och mentalt producera bilder av hur du vill prestera inom en snar framtid.

Psykisk tuffhet

Psykisk tuffhet är förmågan att övervinna motgångar, lära sig av dem, ta tillfället i akt och prestera under framtida liknande omständigheter.

Hantera förväntningar

Förväntningar från föräldrar, tränare och lagkamrater kan störa din förmåga att prestera. Att hantera förväntingar från andra gör att du kan hålla fokus.

Tro på dina färdigheter

Förtroende för dina färdigheter hjälper dig att plocka fram dessa under pressande situationer och lita på vad du har tränat.

Återhämtnings-skador

Efter en skada kan du behöva hjälp med att tolerera smärta, hålla dig till din rehab plan, komma igång igen eller anpassa dig till att bli åsidosatt.

Tillfreds-ställelse

Njutning bör vara den främsta anledningen till att en idrottare väljer att tävla. Ofta tenderar sporten bli för seriös med hårt arbete som övertar glädjen.

Boka konsultation

Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad har du på hjärtat?

Företag friskvård

Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Berätta vad du har för önskemål eller funderingar.

Skicka ansökan

Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Berätta gärna lite kort om dig själv och varför du väljer att ansöka till Trainologi. Obs! Glöm inte bifoga CV och personligt brev.

Kontakta Eva

Vad önskar du att göra idag?
Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad kan jag hjälpa dig med?

Kontakta Filip

Vad önskar du att göra idag?
Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad kan jag hjälpa dig med?

Kontakta Aatu

Vad önskar du att göra idag?
Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad kan jag hjälpa dig med?

Kontakta Benny

Vad önskar du att göra idag?
Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad kan jag hjälpa dig med?