0766-26 91 11
info@trainologi.se

Allmänna villkor och köpinformation

Senast uppdaterad: 2021-11-10

Här nedanför kan du ta del av villkor och köpinformation vid köp av tjänster och/eller produkter från Trainologi AB. Genom att anmäla dig och fullfölja din beställning accepterar du villkoren och köpinformationen nedan.

Trainologi AB huvudändamål är att bedriva personlig träning och friskvård, utbildnings- och konsultverksamhet inom motionsbranschen samt annan förenlig verksamhet.


1. Tjänsten

Samtliga tjänster (hädanefter kallad ”tjänsterna”) som erbjuds på www.trainologi.se (hädanefter kallad ”hemsidan”) tillhandahålls av Trainologi AB med organisationsnummer 559232-5699 (hädanefter kallad ”företaget”).

Omfattningen av de olika tjänsterna framgår av tjänsternas beskrivning på hemsidan. Genom att anmäla dig och betala fakturan så får du inloggningsuppgifter som gäller under avtalstiden för vald tjänst.

2. Anmälan och användning av tjänsterna

Du anmäler dig enligt instruktionerna på startsidan och betalar din faktura i god tid. Det krävs att du har en smartphone eller surfplatta med operativsystemet Android eller iOS för att
kunna använda tillhandahållen applikation.

Tjänsterna får endast användas för privat bruk. Du får inte använda din sida eller tjänsterna som erbjuds via www.trainologi.se och Trainologi AB på ett sätt som innebär att företaget eller annan drabbas av skada eller olägenhet. Du får inte bryta mot svensk lagstiftning och genom att anmäla dig förbinder du dig till att följa reglerna.

3. Leveranstid och priser

Efter erhållen anmälan, samt ifylld hälsodeklaration och konsultationsfrågor som skickas ut via mail, eftersträvar Trainologi att du kan påbörja din tjänst inom tidigast 1 arbetsdag, och max 9 arbetsdagar.

Priser som finns på hemsidan är angivna i svenska kronor. Priser visas alltid inklusive moms på antingen 25%, 12% eller 6%.

4. Support

Kontakt erbjuds via tillhandahållen applikations meddelandefunktion och/eller
via e-post.

Du har möjlighet att få support alla helgfria vardagar och i normala fall inom 24 timmar. Svarstider kan dock i undantagsfall utökas till 72 timmar, vid exempelvis sjukdom, långhelger eller dylikt.

5. Ångerrätt

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen och får då full återbetalning. Ångerrätten upphör dock i den stund du tar emot tjänsterna.

Meddelande om utövande av ångerrätten ska skickas via e-post till info@trainologi.se innan ångerfristen löpt ut. Om inbetalning redan skett skall den återbetalas inom 30 dagar från företaget.

6. Betalningsvillkor

Du kan betala hela beloppet för vald tjänst mot faktura eller delbetala per månad mot faktura. Betaltiden är 10 dagar efter fakturadatumet. Ingen faktureringsavgift tillkommer under förutsättning att du betalar din faktura i tid. Vid betalningspåminnelser tillkommer en lagstadgad avgift.

7. Avtalsperiod och veckovisa inrapporteringar

Du väljer själv om du vill att din tjänst ska pågå i 3, 6 eller 12 månader. Avtalstiden löper på från det överenskomna startdatumet då du erhåller dina inloggningsuppgifter, oavsett om du utnyttjar tjänsterna eller inte.

Du ansvarar själv för att utnyttja perioden. Det är av stor betydelse att du en gång i veckan gör en inrapportering enligt avtalad dag och instruktioner där du bland annat rapporterar in hur träning och kost framskrider.

8. Automatisk avslutning

Det är ingen uppsägningstid på tjänsterna, men du är bunden att betala för den valda tjänstens avtalstid på antingen 3, 6 eller 12 månader.

Du bestämmer själv om du vill förlänga, eller avsluta tjänsten efter avtalstiden gått ut. Om du väljer att inte förlänga tjänsten så avslutas den automatiskt utan fortsättning.

9. Sjukdom eller skada

Pauser i avtalsperioden medges som huvudregel inte. Vid långvarig sjukdom eller skada som hindrar dig från att använda tjänsterna under större delen av avtalsperioden går det att förlänga avtalstiden för den tjänst du har köpt. För detta fordras läkarintyg som anger orsak till att tjänsterna inte kan nyttjas. Återbetalning sker ej.

10. Medicinska förbehåll

Företaget utgör inte medicinsk rådgivning och ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador. Du ansvarar själv för att kontakta läkare om du är osäker på om eller när du kan börja träna igen efter en förkylning, skada eller sjukdom. Läkares, naprapaters, kiropraktorers, sjukgymnasters eller annan specialists råd eller behandling gäller alltid i första hand.

Information om ditt hälsotillstånd och eventuella sjukdomar delges via hälsodeklaration. Du ansvarar även för att du är frisk då du utför din träning.

11. Hälsotillstånd

Du ansvarar för att de uppgifter du angivit i hälsodeklarationen är sanningsenliga och korrekta. Du är medveten om att felaktiga uppgifter kan komma att påverka resultatet av tjänsternas utförande.

Om du till följd av ditt hälsotillstånd träffar medicinska specialister, exempelvis läkare, sjukgymnast eller naprapat, ansvarar du själv för att diskutera det kost- och träningsupplägg som Trainologi tillhandahåller innan du börjar användandet. Företaget ansvarar inte för eventuella medicinska problem eller skador till följd av nyttjandet av tjänsten.

Företaget kan neka dig nyttjande av tjänsterna om de inte kan anses vara till rimlig nytta för dig eller vid misstanke om hälsotillståndet inte uppfylls.

12. Garanti och resultat

Kost- och träningsprogram som tillhandahålles av företaget är metoder som är vetenskapligt förankrade. Företaget lämnar ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar, även om företaget lovar att göra sitt allra bästa för att du ska uppnå resultat.

Observera att online coaching ställer stort eget ansvar på dig, där det är viktigt att du genomför planen fullt ut för att uppnå resultat. Du behöver avsätta tid och engagemang för att genomföra de planerade träningsprogrammen samt kostplanera, handla mat i förväg, förbereda måltider och följa kostplanen för bästa resultat.

13. Åldersgräns

Du måste fyllt 18 år för att abonnera på tjänsterna. Med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar kan du anmäla dig och abonnera på tjänsterna även om du inte fyllt 18 år.

14. Personuppgifter och dataskyddsförordningen

Vi behandlar alltid dina inlämnade uppgifter och personuppgifter med största försiktighet och sekretess. Du kan när som helst begära ett utdrag över vilken information som finns registrerad om dig, eller att alla dina uppgifter, registreringar och ärendens tas bort hos företaget. Observera att företaget kan vara skyldig att spara personuppgifter för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen. Företaget
är också skyldig att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Företaget lämnar aldrig ut några meddelanden, information eller annan persondata om dig till tredje part.

Företagets syfte med behandling av dina personuppgifter under avtalstiden är att kunna fakturera dig för tillhandahållen köpt tjänst. Insamling och behandling av information rörande ditt hälsotillstånd, tränings- och kostvanor görs för att kunna erbjuda en helhetsbedömning för dina målsättningar och därmed skapa en individuellt anpassad tjänst för bästa resultat. Observera att personuppgifter sparas upp till 1 år i marknadsföringsändamål efter att avtalstiden upphört.

Du samtycker även till att företaget har rätt till att skicka nyhetsbrev och riktad marknadsföring till dig om aktuella tjänster och kampanjer. Du har dock alltid rätt till att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

15. Avtalsbrott

Företaget har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare vid följd av avtalsbrott mot dessa allmänna villkor. Exempel på sådan situation kan vara om du låter andra få tillgång till informationen på din sida eller sprider kostupplägg, träningsprogram eller träningsupplägg vidare via sociala medier, hemsida, blogg, mejl, pappersutskrift eller liknande.

Det är dock tillåtet att blogga eller skriva i sociala medier att du tränar med företaget och/eller med någon som jobbar för Trainologi, men inte delge exakta tränings- och kostprogram.

16. Immateriella rättigheter

Allt material på www.trainologi.se omfattas av upphovsrättslagen. Samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till hemsidan ägs av företaget. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av hemsidan eller företaget.

17. Tvist

Eventuell tvist hänförlig till villkoren eller användningen av tjänsterna skall i första hand försöka lösas i samförstånd mellan dig och företaget. Om ingen lösning nås kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Både du och företaget äger alltid rätten att begära uppkommen tvist blir prövad i allmän domstol.

18. Ändringar i villkoren

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa vilkor och innehållet på hemsidan utan att meddela eller inhämta godkännande.

19. Kontaktinformation

Trainologi AB
Västra Långgatan 3B, 244 31 Kävlinge
Organisationsnummer: 559232-5699
info@trainologi.se

Företag friskvård

Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Berätta vad du har för önskemål eller funderingar.

Skicka ansökan

Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Berätta gärna lite kort om dig själv och varför du väljer att ansöka till Trainologi. Obs! Glöm inte bifoga CV och personligt brev.

Kontakta Eva

Vad önskar du att göra idag?
Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad kan jag hjälpa dig med?

Kontakta Filip

Vad önskar du att göra idag?
Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad kan jag hjälpa dig med?

Kontakta Aatu

Vad önskar du att göra idag?
Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad kan jag hjälpa dig med?

Kontakta Benny

Vad önskar du att göra idag?
Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad kan jag hjälpa dig med?

Boka konsultation

Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad har du på hjärtat?