0766-26 91 11
info@trainologi.se

Friskvård för

Företag

Behöver ert företag se över hälsan? Sjukfrånvaro är ett ökande problem för företag – ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. 

Idag ligger den genomsnittliga sjukfrånvaron för svenska företag oberoende sektor på 4.2% (SCB, 2021). Detta motsvarar 10,6 arbetsdagar per anställd och per år.  Dessutom kan 48% av denna sjukfrånvaro direkt relateras till mental ohälsa  bestående av mild till måttlig depression, ångesttillstånd samt stressreaktioner som ofta orsakas av yttre händelser och omständigheter (Försäkringskassan, 2020). I synnerhet har varaktig och upprepad exponering för negativ arbetsrelaterad stress  visat sig ha negativa effekter på den psykiska hälsan.

Vad kostar sjukfrånvaro ert företag varje år? (IF, 2021)

10 anställda

10 sjukdagar per anställd och år.

Företagets totala kostnad

211.180 kronor.

50 anställda

10 sjukdagar per anställd och år.

Företagets totala kostnad

1.055.904 kronor.

100 anställda

10 sjukdagar per anställd och år.

Företagets totala kostnad

2.111.808 kronor.

Vi hjälper er att genomföra insatser på arbetsplatsen för en ökad fysisk aktivitet, förebygga överbelastningsskador och en minskad ohälsa. Vi erbjuder föreläsningar, individuell vägledning för er personal och stående träningstider. Kontakta oss för mer information!

Har ni funderingar eller önskar ert företag komma igång?

Referenser

Försäkringskassan. (2020, augusti). Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser (ISSN 1654-8574). Försäkringskassan, Analys och prognos. Tillgänglig [2021-11-03]
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e12b777c-e98a-488d-998f-501e621f4714/sjukfranvaro-i-psykiatriska-diagnoser-socialforsakringsrapport-2020-8.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Försäkringskassan. (21 juni 2022). Fortfarande störst antal sjukfall inom vård- och omsorg. Tillgänglig [2022-11-23]:
https://www.forsakringskassan.se/nyhetsarkiv/nyheter-press/2022-06-21-fortfarande-storst-antal-sjukfall-inom-vard–och-omsorg?fbclid=IwAR05eAkk_PJuUGESRzZsWNMKyvDpomc5sTOu35LwPw4td5iGetanmiPkXB8

IF Försäkringar. (3 november 2021). Företagets kostnad för sjukfrånvaro.
https://www.if.se/foretag/forsakringar/personalforsakring/sjukvardsforsakring/sjukdom/vad-kostar-sjukfranvaro

Statistiska centralbyrån (SCB). (3 november 2021). Sjukfrånvaro efter sektor och kön, andra kvartalet 2021.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/kortperiodisk-sysselsattningsstatistik-ks/pong/tabell-och-diagram/sjukfranvaro-efter-sektor-och-kon-andra-kvartalet-2021/

Företag friskvård

Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Berätta vad du har för önskemål eller funderingar.

Skicka ansökan

Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Berätta gärna lite kort om dig själv och varför du väljer att ansöka till Trainologi. Obs! Glöm inte bifoga CV och personligt brev.

Kontakta Eva

Vad önskar du att göra idag?
Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad kan jag hjälpa dig med?

Kontakta Filip

Vad önskar du att göra idag?
Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad kan jag hjälpa dig med?

Kontakta Aatu

Vad önskar du att göra idag?
Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad kan jag hjälpa dig med?

Kontakta Benny

Vad önskar du att göra idag?
Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad kan jag hjälpa dig med?

Boka konsultation

Ange dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig.
Vad har du på hjärtat?